Terjemahan Bahasa Malaysia - Bahasa Inggeris

Saturday, October 9, 2010
Sekarang ini banyak web site yang menyediakan aplikasi penterjemahan secara online tetapi kebanyakkan berbayar dan kita dikehendaki register . Disini ada web terjemahan secara online percuma yang boleh dibuat rujukan selain dari GoogleTerjemahan iaitu:Laman CitCat.com menyediakan kemudahan untuk kita mengakses maklumat di Internet walaupun ia diterbitkan dalam bahasa yang tidak kita fahami, Menyediakan kemudahan terjemahan dari Bahasa Malaysia ke Bahasa Inggeris atau Bahasa Inggeris ke Bahasa Malaysia.

 

HiStory KaMi

LiFe KaMi. Powered by Blogger.

Best FrienDs KaMi

SponSor By

BioData KaMi

My photo
KisaH Kehidupan KaMi satU Family YanG happY gOod LucKy.. Syukur Alhamdulillah dengan Nikmat pemberian Tuhan yang Maha Esa..

© 2011 LiFe KaMi Design by LiFe KaMi
Hak Milik LiFe KaMiHappyForever